Privacy Policy

Актуализирахме нашите  управляващи условия, за да премахнем препратките към сертификата Privacy Shield на Експрес Деливъри България, съдържащ се в нашата GDPR политика за поверителност и допълнение към използването на данни, тъй като Експрес Деливъри България се придържа към стандартните  договорни клаузи (както този термин е дефиниран в нашето допълнение към използването на данни) в съответствие с приложимите закони. Горепосочените промени влязоха в сила на 3 ноември 2022 г.


Дата на влизане в сила: 29 юли 2022 г


В Експрес Деливъри България  знаем, че ви е грижа за това как се използва и споделя вашата лична информация, и ние приемаме вашата поверителност сериозно. Моля, прочетете следното, за да научите повече за нашата Политика за поверителност.


Използвайки или осъществявайки достъп до Услугата по какъвто и да е начин, вие потвърждавате, че приемате практиките и политиките, описани в тази Политика за поверителност, и с настоящото се съгласявате да събираме, използваме и споделяме вашата информация по следните начини.


Не забравяйте, че използването на услугата на Експрес Деливъри България от ваша страна винаги е предмет на нашите Условия за ползване, които включват тази Политика за поверителност. Всички термини, които използваме в тази Политика за поверителност, без да ги дефинираме, имат определенията, дадени им в Условията за ползване. Нашата Политика за поверителност се прилага за всички потребители на уебсайта на Експрес Деливъри България: www.crunchbase.com (и всички поддомейни).


 


Независимо от гореизложеното или нещо противно в тази Политика за поверителност или Условията за ползване, използването и прехвърлянето от Експрес Деливъри България към всяко друго приложение на информация, получена от Google APIs, ще се придържа към Правилата за потребителски данни на Google API Services, включително изискванията за ограничена употреба.


Какво обхваща тази Политика за поверителност?


Тази Политика за поверителност обхваща начина, по който третираме личните данни, които събираме, когато имате достъп или използвате нашата Услуга. „Лични данни“ означава всяка информация, която идентифицира или се отнася до конкретно лице и също така включва информация, посочена като „лична информация“ или „лична информация“ съгласно приложимите закони, правила или разпоредби за поверителност на данните. Тази


Политика за поверителност не обхваща практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или хора, които не управляваме.


Промени в тази Политика за поверителност


Експрес Деливъри България може да променя тази Политика за поверителност от време на време. Законите, разпоредбите и индустриалните стандарти се развиват, което може да наложи тези промени или ние можем да направим промени в нашата Услуга или бизнес. Ние ще публикуваме промените на тази страница и ви насърчаваме да прегледате нашата Политика за поверителност, за да бъдете информирани. Ако направим промени, които съществено променят вашите права за поверителност, ще направим всичко възможно да ви предупредим за промените, като поставим известие на уебсайта на Експрес Деливъри България, като ви изпратим имейл и/или по някакъв друг начин. Моля, имайте предвид, че ако сте избрали да не получавате имейли с правни известия от нас (или не сте ни предоставили своя имейл адрес), тези правни известия ще продължат да управляват използването на Услугата от ваша страна и вие все още носите отговорност за четенето и разбирайки ги.


Ако използвате Услугата след публикуване на промени в Политиката за поверителност, това означава, че сте съгласни с всички промени. Използването на информацията, която събираме, е предмет на Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събиране на тази информация.


Какви лични данни събира Експрес Деливъри България?


Ние събираме лични данни за вас от:


Вие:


когато предоставяте такава информация директно на нас, и


когато Личните данни за вас се събират автоматично във връзка с използването на нашата услуга от ваша страна.


Трети страни, както когато ни предоставят Лични данни за вас, така и когато търсим информация за Профили, както е обсъдено по-долу („Трети страни“). Трети страни, които споделят вашите лични данни с нас, включват:


Доставчици на услуги. Например, може да използваме доставчици на аналитични услуги, за да анализираме как взаимодействате и се ангажирате с Услугата, или трети страни могат да ни помогнат да ви предоставим поддръжка на клиенти.


Други мрежи, свързани с Услугата. Ако ни предоставите идентификационни данни за акаунт на трета страна или по друг начин влезете в Услугата чрез сайт или услуга на трета страна (например чрез LinkedIn, Salesforce, Twitter, Facebook или Google), вие разбирате част от съдържанието и/или информацията в тези акаунти може да бъде прехвърлена във вашия акаунт при нас.


Рекламни партньори. Получаваме информация за вас от някои от нашите доставчици на услуги, които ни помагат с маркетингови или промоционални услуги, свързани с това как взаимодействате с нашите уебсайтове, приложения, продукти, услуги, реклами или комуникации.


Експрес Деливъри България  също създава профили на хора и компании, които наричаме „Профили“, от различни източници. След като сме събрали информация (предимно информация, свързана с бизнеса) за лице или компания, ние комбинираме множество споменавания на едно и също лице или компания в Профил. След това профилите се предоставят на потребителите на Услугата и нашите клиенти и стратегически партньори.


Когато създаваме или подобряваме профили за физически лица, може да събираме тази информация от множество източници, включително:


Публично достъпни уеб източници, които сканираме с помощта на технология или ръчни методи.Потребителски принос за себе си или за други хора и компания.