Харектеристика


Manage Dispatch at One Place

Smart Dashboard за получаване и изпращане на заявки за поръчки чрез TMS софтуер. Проследявайте пълния цикъл на изпълнение на поръчката и предприемайте навреме действия като изтриване, анулиране и преназначаване на доставка с TMS логистика.

Auto Pickup & Delivery Dispatch

Софтуера на Express Delivery Bulgaria позволява автоматично получаване на информация за взимане и доставяне до най-близките и свободни доставчици при получена поръчка. Шофьорът получава "предупреждение за доставка" в приложението си незабавно, за да приеме нови задачи за доставка.

Complete Assignment Tracking

Осигурете доставчици и проследяване в реално време, като използвате нашия софтуер за маршрутизация. Управлявайте състоянието на доставката, график на дейността на водача за нулеви закъснения при изпращане и доставки с най-добрия софтуер.

Route Optimization for Drivers

Нашият софтуер за логистика предлага оптимизация на маршрутите, за да изберете най-кратките и най-бързите маршрути, като ви помага да намалите разходите и да повишите ефективността

Proof of Delivery

Вземете доказателство за време и снимка за доставка с помощта на приложението на водача веднага след като поръчката бъде доставена чрез приложението за изпращане на шофьора. Лесно управлявайте доставките с нашия софтуер за изпращане на доставчици.

Performance Analytics

Monitor Dispatch - Доставки - Проследяване, брой доставки, рейтинги и отзиви на доставчика, анулирани и забавени поръчки и много други, за да ви помогнат да поемете контрола над вашия бизнес с най-добрия софтуер за логистика.